vásár

Elbírálták a zárt borítékos versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat


Nyilvánosak a szerződéskötési időpontok a Szent György Napok 2010 vásárra (április 23-25.), azon pályázó cégeknek, melyek részt vettek a nem közélelmezési egységek számára árusítóhelyekért kiírt versenytárgyaláson melyeket a mellékelt táblázatban tekinthetnek meg.

A fennmaradó helyeket április 15-től lehet lefoglalni a Tega RT székhelyén. Érdeklődni a 0367 401 911-es telefonszámon lehet.

Kapcsolatszemély: Lőrincz József

Függelék: Eredmények – Szerződéskötési beosztás
Felhívás

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a Szent György Napi vásár (2010. április 23-25) nem közélelmezési egységek árusítóhelyeire és minividámparkok helyszíneire zárt borítékos versenytárgyalást szervez:

Ajánlatokat 2010. április 6-án 10 óráig lehet letenni a Polgármesteri Hivatal vagy a TEGA Rt. ügyfélfogadó irodájába.

Bővebb felvilágosítást a  0367 401 911–es telefonszámon nyújtunk. A versenytárgyalás szabályzata, űrlapok, vásártérkép a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában,  a Tega R.T. székhelyén (Ág utca 1. szám) valamint a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro, www.sfantugheorgheinfo.ro weboldalakon találhatók.


Román nyelvű tanácshatározat:

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  41/2010

cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2010

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se stabileşte perioada de desfăşurarea a Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2010, pentru data de 23-25 aprilie.
(2) Se aprobă planul de amenajare al Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2010, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2010, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – “Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2010” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
ART. 4. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru standuri de comerţ cu amănuntul se dobândeşte în baza licitaţiei organizate conform regulamentului de licitaţie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă,
ART. 5. - Veniturile realizate în baza prezentei hotărâri se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură “Konya Adam” Sfântu Gheorghe, pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 16 martie 2010


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                  Bálint Iosif                                                                                  SECRETAR
                                                                                                              Kulcsár Tünde


Mellékletek:

Versenytárgyalás szabályzata

Űrlap - nem közélelmezési egységek árusítóhelyeire (román nyelvű űrlap)

Űrlap - nem közélelmezési egységek árusítóhelyeire (magyar nyelvű űrlap)


Űrlap - minividámparkok

Bérleti díjak (román nyelven) 

Bérleti díjak (magyar nyelven)


Bérleti szerződés

Bérleti díjakból származó jövedelem felhasználása

Térkép


© - Szent György Napok 2010 - Szerzői jogvédelem